Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrı maddi mallara ilişkin sözleşmeler ile cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler bakımından cayma hakkının istisnaları olarak düzenlenmiş olup; bu itibarla Taraflar işbu Sözleşme bağlamında satın alınan online eğitim paketi hizmeti bakımından cayma hakkının kullanılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadar ki; Muhatap’ın satın aldığı hizmete ilişkin hiçbir içeriğe erişim sağlamamış, hizmet paketine dahil hiçbir materyali görüntülememiş ve/veya kendi cihazlarına kaydetmemiş ve hiçbir video ve/veya ses içerikli materyali izlemeye başlamamış olması halinde, satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Yapımlab’a info@yapimlab.com e-posta adresi yoluyla cayma bildirimi yaparak ücret iadesi talebinde bulunabilecek ve Yapımlab cayma beyanının kendisine ulaştığına dair Muhatap’ı e-posta ile bilgilendirecektir. Bu durumda Muhatap tarafından cayma bildirimine konu satın alma işlemi için yapılan ödemeler herhangi bir kesinti yapılmaksızın Yapımlab tarafından, Muhatap’ın satın alma işlemini yaparken başvurduğu ödeme yöntemi ile Muhatap’a iade edilecektir. İade süresi ilgili ödeme yöntemine bağlı olarak değişkenlik gösterebilecektir.

Hediye, toplu alım ve/veya kurumsal alım işlemleri bakımından Muhatap’ın bir üst fıkrada düzenlenen koşulların mevcudiyeti şartıyla cayma hakkını kullanması halinde Yapımlab’ın lehine alım yapılan Kullanıcı’ya karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, cayma hakkının kullanılması neticesinde Kullanıcı nezdinde doğabilecek her türlü sonuçtan bu hakkı kullanma talebinde bulunan Muhatap sorumlu olacaktır. Muhatap’ın cayma hakkını kullandığı anda Kullanıcı’nın iletişim bilgilerini Yapımlab ile paylaşmış olduğu durumlarda Yapımlab cayma hakkının kullanıldığına dair Kullanıcı’yı bilgilendirecektir.