1.  TARAFLAR

Bu Sözleşme bir yanda;

  • Şirket merkezi “Şehit Muhtar Bey Cad. Cemali Apt No:22 D:2 Talimhane/Taksim-İstanbul” adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne xxxx sicil no ile kayıtlı, xxxx VD nezdinde xxxx vergi no ile kayıtlı bulunan ve xxxx MERSIS numarasını haiz Zeynofilm Şirketi unvanlı şirket (“Yapımlab”) ile,

diğer yanda,

  • Aşağıda bilgileri yer alan muhatap (“Muhatap”)

Adı, Soyadı/Ticari Unvanı           : [__]

Fatura Adresi                     : [__]

Teslimat Adresi                 : Satın alınan ürün/hizmete Satıcı’nın web sitesinde oluşturulacak üyelik hesabı yoluyla erişilecektir.

arasında akdedilmiştir.

Yapımlab ve Muhatap bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

AMAÇ ve KONU

İşbu Sözleşme Yapımlab tarafından nitelikleri ve ücreti https://www.yapimlab.com alan adını haiz web sitesinde (“İnternet Sitesi”) ilan edilen ve Muhatap tarafından İnternet Sitesi üzerinden uzaktan erişim yoluyla sipariş edilen hizmetin Muhatap’a sunumuna ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

ÜRÜN/HİZMET ve ÖDEME

Yapımlab tarafından sunulan hizmetin/hizmetlerin içeriği ve bun(lar)a ilişkin KDV dahil satış fiyatları İnternet Sitesi’nde belirtilen şekilde olup, bu unsurlar Yapımlab tarafından zaman zaman münhasıran tek taraflı olarak güncellenebilecektir. Bahse konu hizmet İnternet Sitesi üzerinden Muhatap’a sunulacak ödeme yöntemi seçeneklerinden Muhatap’ın seçeceği yöntem ile, ödeme için gerekli bilgilerin Muhatap tarafından ilgili bölümlere girilmesi yoluyla satın alınabilecektir.

Muhatap satın alma işlemini gerçekleştirebilmek için İnternet Sitesi’nde bir üye hesabı oluşturacak ve havale yoluyla ya da iyzico sistemi aracılığıyla kredi kartı veya online kredi kartı yoluyla ödeme yapmayı tercih edebilecektir. Muhatap’ın kredi kartı ya da online kredi kartı yoluyla ödeme yapması durumunda bahse konu ödemelere ilişkin ilgili bankaya karşı Yapımlab’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İşbu Ön Bilgilendirme Formu bağlamında Muhatap [__] yoluyla ödeme yapmayı seçmiştir.

Belirtilen fiyatlar ürün ve/veya hizmetlerin siparişin oluşturulduğu anda geçerli olan fiyatlardır. Satış işleminin gereğince tamamlanması Muhatap’ın oluşturduğu siparişe ilişkin ödemeyi gereğince gerçekleştirmesi ve bu hususun Yapımlab tarafından teyidi neticesinde gerçekleşmiş olacaktır.

Muhatap ödemeyi havale yoluyla yapması halinde Toplam satış bedeli tutarının tamamını aşağıda bilgileri yer alan banka hesabına göndererek ödemeye ilişkin dekontu Yapımlab’ın e-posta adresine iletecek, akabinde Yapımlab ödemenin hesaba ulaşması halinde satış işleminin gereğince tamamlanması durumunda Muhatap’a bu hususu teyit edeceği bir bilgilendirme e-postası iletecektir.

Muhatap’ın ödemeyi kredi kartı ile iyzico aracılığıyla yapması durumunda iyzico sistemleri uyarınca ödemenin gereğince gerçekleştiğine dair teyit Yapımlab’a ulaştığında Yapımlab Muhatap’a satış işleminin gereğince tamamlandığını teyit edeceği bir bilgilendirme e-postası iletecektir.

Ödemenin kredi kartıyla yapılması durumunda Muhatap’ın ödeme için seçtiği taksit sayısı sipariş özeti sayfasında yer alacaktır. Bankanın Muhatap’a sunabileceği ilave taksit adetleri, taksit erteleme vb. uygulamalar tamamen Muhatap ile ilgili banka arasındaki sözleşmesel ilişki ile ilgili olup bu bağlamda Yapımlab’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Toplam sipariş bedeli ödemenin yapıldığı kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren taksit adedine bölünerek Muhatap’ın kredi kartı hesap özetine banka tarafından yansıtılacak olup, küsurat farklarından dolayı taksit tutarlarının aylara eşit olarak dağıtılamaması mümkün olmakla, detaylı ödeme planı oluşturulması ilgili bankanın inisiyatifinde bulunmaktadır.

Muhatap tarafından yapılacak satın alma işlemine mukabil Yapımlab tarafından Muhatap’a yürürlükteki mevzuat uyarınca fatura/e-fatura düzenlenerek Muhatap’ın işbu Sözleşme’nin başlangıç kısmında bildirmiş olduğu adresine ve/veya e-posta adresine iletilecektir.

Yapımlab’ın Muhatap’a hizmet sunma ve hizmet kapsamında yer alan içeriklere erişim izni verme yükümlülüğü hizmet bedeline ilişkin ödemenin gereğince yapılması ile başlayacaktır.

Satın alma işleminin gereğince tamamlanması akabinde Muhatap veya bir başkası lehine satın alma işlemi gerçekleştirildiği takdirde üyelik hesabı oluşturmak suretiyle bu kişi (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) satın aldığı paketin içeriğine İnternet Sitesi üzerinden, Yapımlab tarafından satın alma işlemi öncesinde İnternet Sitesi’nde ilgili ürün ve hizmete ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfada ilan edilen takvim ve/veya program detayları uyarınca belirlenen sürelerde erişime açıldıkça erişim sağlayabilecektir. Canlı çevrimiçi etkinlikler ve bu etkinliklere erişim için gerekli çevrimiçi bağlantı adresleri ile sair erişim bilgileri Yapımlab tarafından Muhatap’a veya Kullanıcı’ya ilgili çevrimiçi etkinlikten makul süre önce bildirilecek ve Muhatap veya Kullanıcı kendisine bildirilen bağlantı/erişim bilgilerini kullanarak çevrimiçi etkinliklere erişim sağlayabilecektir.

Toplu ve kurumsal alımlarda ve hediye alımlarında satın alma işlemini gerçekleştiren Muhatap’a satın aldığı her bir ürün/hizmet paketi için aynı üründen satın aldığı miktar kadar tek seferlik bağlantı linki/şifresi veya %100 indirim kodu iletilecektir. Satın alma işlemini gerçekleştiren Muhatap bu tek seferlik bağlantı linkini/şifresini veya %100 indirim kodunu, Yapımlab ürün ve hizmetlerini Kullanıcı ile paylaştığı takdirde anılan kişi linki/şifreyi veya %100 indirim kodunu kullanarak İnternet Sitesi’nde kendisi için bir üye hesabı oluşturarak satın alma işlemi tamamlanmış olan ürün ve hizmetlere işbu Sözleşme’de düzenlendiği biçimde erişim sağlayabilecektir. Kurumsal alımlarda kurum çalışanı Kullanıcılar da sistemde teknik açıdan bireysel üye statüsünde olacak, kurumların çalışanlarına ait hesaplar üzerinde bir görüntüleme yetkisi bulunmayacaktır. Fakat alıcı kurumun talep etmesi ve çalışanlarınca kişisel verilerin korunması mevzuatı bakımından gerekebilecek rıza ve onayların verilmesi halinde Yapımlab alıcı kuruma kur sonunda çalışanların katılım durumları, yaptıkları ödev sayısı vb. hususları içeren bir rapor gönderilebilecektir.

Taraflar, Kullanıcı’nın tek seferlik bağlantı linki/şifresi veya %100 indirim kodu ile İnternet Sitesi’nde üyelik hesabı oluşturmasından önce Yapımlab’ın bu kişilere dair hiçbir kişisel veri talep etmediğinin, başkası lehine alımlarda satın alma işlemini gerçekleştiren Muhatap’ın Kullanıcı’nın üyelik durumuna ve içeriklere erişimine dair hiçbir bilgiye erişim hakkının bulunmadığının ve Yapımlab’ın başkası adına satın alım gerçekleştiren Muhatap’a böyle bir olanak tanımadığının,  özel kurumsal talepler ve bu talepler doğrultusunda yürürlükteki mevzuata uygun biçimde özelleştirilmiş programlar saklı olmak üzere, hiçbir bilgiye erişilemeyeceğinin bilincindedir. Bu itibarla, anlam ve yorumda karışıklığa sebebiyet vermemek adına, işbu Sözleşme ve ekleri bağlamında “Muhatap veya Kullanıcı” şeklinde belirtilen tüm ifadeler, “ürün ve/veya hizmetlerden bizzat istifade edeceği durumlarda Muhatap, satın alma işleminin bir başkası lehine gerçekleştirildiği durumlarda Kullanıcı” şeklinde yorumlanacaktır.

Bir kişiye birden çok Yapımlab ürün ve hizmetine ilişkin aynı veya farklı zamanlarda birden çok kere tek seferlik bağlantı linki/şifresi veya %100 indirim kodu iletilmesi halinde, aynı Kullanıcı için birden çok üyelik hesabı oluşturulmaması adına, bu kişinin üyelik hesabını oluşturduğu tarihten sonra kullandığı yeni bağlantı link ve şifreleriyle veya %100 indirim kodu ile eriştiği içerik doğruca mevcut üyelik hesabına aktarılacaktır.

Satış işlemine konu ürün ve hizmetler Muhatap’a veya Kullanıcı’ya tamamen dijital ortamda sunulacak olup, fiziki ortamda iletilecek bir içerik barındırmamaktadır. Bu itibarla Muhatap veya Kullanıcı hizmet kapsamında kendisine sunulacak materyale İnternet Sitesi üzerinden satın alma işleminin tamamlandığı tarihten itibaren iki (2) yıl süre boyunca erişim sağlayabilecektir. Bu sürenin sonunda Yapımlab Kullanıcı’nın bahse konu içeriğe erişimini sona erdirebilecektir. Yapımlab hizmet kapsamında yer alan içeriğin Muhatap’a veya Kullanıcı’ya kısmen veya tamamen alternatif ve/veya tamamlayıcı olarak bir başka platform yoluyla sunulmasına ilişkin münhasıran takdir yetkisini haiz olup, hizmetin İnternet Sitesi dışında sunulacağı durumlarda ilgili içeriğe erişimin sağlanacağı platform ayrıca bildirilecektir.

İşbu Sözleşme’ye konu ürün ve/veya hizmetten faydalanabilmek için gerekli cihaz, internet erişimi, yazılı içerik (PDF, Word vb.) okuyucu, görsel ve işitsel içerik oynatıcı programların cihazlarda kurulu ve güncel durumda bulunması, hizmetin sunulduğu/sunulacağı platformlara erişim münhasıran Muhatap’ın veya Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup bu hususlarda meydana gelebilecek eksiklik ve aksaklıklardan ve bu sebeple Sözleşme’ye konu hizmet içeriğine tam ve/veya zamanında erişim sağlanamamasından Yapımlab hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

MÜCBİR SEBEP

Savaş, seferberlik, ayaklanma, yolların kapanması, kara trafiğinin kesilmesi veya aksaması, grev veya grev ihtimali, lokavt, işin yavaşlatılması, terörist eylemler, sabotaj, deprem, sel, yıldırım, çığ, salgın hastalık ve sair doğal felaketler ve afetler, idari veya adli makamların yürürlükteki mevzuat uyarınca gerçekleşen müdahaleleri, ticari abluka, boykot, resmi makam ve merciler tarafından alınan karar veya yapılan işlemler, Hükümet tarafından alınan kararlar, emir ve yasaklar vb. sebebiyle Yapımlab’ın edimlerinin ifasının kısmen ya da tamamen imkansız hale gelmesi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Yapımlab’ın, kendisine atfedilebilecek bir kusur olmaksızın kontrolü dışında meydana gelen ve işbu Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü kısmen ya da tamamen yerine getirmesini engelleyen, önceden öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan her türlü eylem, olay, kaza vb. işbu Sözleşmenin uygulanması bakımından mücbir sebep sayılır.

Mücbir sebep süresince Yapımlab’ın işbu Sözleşme uyarınca yerine getirmeyi üstlendiği yükümlülükleri askıya alınmış sayılır. Yapımlab bu Sözleşme kapsamındaki bir yükümlülüğünü mücbir sebepten dolayı hiç veya gereği gibi yerine getirememiş olmaktan dolayı sorumlu tutulamaz.

Mücbir sebebin ortaya çıkması halinde mücbir sebebe maruz kalan Yapımlab derhal Muhatap’ı bu durumdan yazılı olarak haberdar edecektir. Mücbir sebep ortadan kalkınca Taraflar Sözleşmeyi mücbir sebebin meydana gelmesinden önce kaldığı yerden devam ettireceklerdir. Mücbir sebebin bir (1) aydan fazla sürmesi halinde Taraflardan her biri diğer Tarafa noter vasıtasıyla göndereceği bir ihtarname ile Sözleşmeyi derhal ve tazminatsız olarak tek taraflı sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Tarafların bu durumda ifa edilmiş ve tamamlanmış hizmetlere ilişkin ücret alacakları saklı kalmak kaydıyla, birbirlerinden zarar, yoksun kalınan kâr vb. doğrudan veya dolaylı zarar iddiası ile tazminat talebinde bulunma hakkı olmayacaktır.

CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrı maddi mallara ilişkin sözleşmeler ile cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler bakımından cayma hakkının istisnaları olarak düzenlenmiş olup; bu itibarla Taraflar işbu Sözleşme bağlamında satın alınan online eğitim paketi hizmeti bakımından cayma hakkının kullanılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadar ki; Muhatap’ın satın aldığı hizmete ilişkin hiçbir içeriğe erişim sağlamamış, hizmet paketine dahil hiçbir materyali görüntülememiş ve/veya kendi cihazlarına kaydetmemiş ve hiçbir video ve/veya ses içerikli materyali izlemeye başlamamış olması halinde, satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Yapımlab’a info@Yapımlab.com e-posta adresi yoluyla cayma bildirimi yaparak ücret iadesi talebinde bulunabilecek ve Yapımlab cayma beyanının kendisine ulaştığına dair Muhatap’ı e-posta ile bilgilendirecektir. Bu durumda Muhatap tarafından cayma bildirimine konu satın alma işlemi için yapılan ödemeler herhangi bir kesinti yapılmaksızın Yapımlab tarafından, Muhatap’ın satın alma işlemini yaparken başvurduğu ödeme yöntemi ile Muhatap’a iade edilecektir. İade süresi ilgili ödeme yöntemine bağlı olarak değişkenlik gösterebilecektir.

Hediye, toplu alım ve/veya kurumsal alım işlemleri bakımından Muhatap’ın bir üst fıkrada düzenlenen koşulların mevcudiyeti şartıyla cayma hakkını kullanması halinde Yapımlab’ın lehine alım yapılan Kullanıcı’ya karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, cayma hakkının kullanılması neticesinde Kullanıcı nezdinde doğabilecek her türlü sonuçtan bu hakkı kullanma talebinde bulunan Muhatap sorumlu olacaktır. Muhatap’ın cayma hakkını kullandığı anda Kullanıcı’nın iletişim bilgilerini Yapımlab ile paylaşmış olduğu durumlarda Yapımlab cayma hakkının kullanıldığına dair Kullanıcı’yı bilgilendirecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve GİZLİLİK

Yapımlab, Muhatap’ın işbu Sözleşme bağlamında kendisine sunduğu verilerden kişisel veri niteliğinde olanları yürürlükteki Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı uyarınca, KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, kişisel veri niteliğinde olmayanları ise gerekli teknik tedbirleri almak koşuluyla Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin gereğince ifasına yönelik olarak uygun biçimde işleyecektir.

İnternet Sitesi’nde yer alan KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası, Ön Bilgilendirme Formu, Üyelik Sözleşmesi ve Yapımlab internet sitesinde ilan edilen ve zaman zaman ilan edilip güncellenebilecek her türlü yasal metin işbu Sözleşme ile bir bütün ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçasıdır. Bu itibarla Muhatap, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca, kişisel verilerinin Yapımlab tarafından hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntem ve hukuki sebebi ve Kanun’un ilgili kişinin haklarına ilişkin düzenlemeleri hususlarında gereğince bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu kapsamda Muhatap, Yapımlab tarafından kendisine bildirilen amaçlarla Yapımlab tarafından kendisine ait kişisel verilerin nasıl işleneceği konusunda tamamen bilgilendirilmiş olarak, kişisel verilerinin ve bunlara ilişkin belgelerin Yapımlab’ın veri kayıt sistemlerine kaydedilmesine ve bu sistemlerde sınıflandırılarak mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanmasına, işbu Sözleşme’nin gereklerinin yerine getirilmesi için gerekli her aşamada ve her işlemde kullanılmasına, hizmetlerin sunulması kapsamında yurt içi ve yurt dışında hizmet aldığı üçüncü kişiler, satış sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi için anlaşmalı kurumlar, ilgili acenteler, Yapımlab’ın vekalet ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler, yasal yükümlülüklere uygun olarak yetkili adli ve idari merciler ile paylaşılmasına özgür iradesi ile muvafakat etmektedir.

Ayrıca Muhatap işbu Sözleşme’nin akdedilmesine yönelik olarak verdiği tüm bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Yapımlab’ın bu bilgilerin gerçeğe uygunluğunu teyit ile yükümlü olmadığını ve bunların gerçeğe aykırı olması halinde Yapımlab’ın bundan dolayı uğrayabileceği tüm zararların Muhatap tarafından, Yapımlab’ın ilk yazılı bildirimi üzerine hiçbir itiraz ileri sürülmeksizin derhal, nakden ve defaten tazmin edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

DEVİR YASAĞI, FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Muhatap işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini Yapımlab’ın önceden yazılı muvafakati olmaksızın kısmen veya tamamen devir ve temlik edemez, her ne nam ve sıfat ile olursa olsun üçüncü kişilere kullandıramaz.

Muhatap işbu Sözleşme bağlamında satın aldığı ve erişimine açılacak içeriklere ilişkin tüm telif ve sair fikri mülkiyet haklarının Yapımlab’a ait olduğunu ve bu bağlamda kendisinin her ne nam ve sıfat altında olursa olsun hiçbir hakkının bulunmadığını bilmektedir. Bu itibarla Muhatap, Yapımlab’ın açık yazılı izni olmaksızın şifrelerini ve erişimine açılan içerikleri ve bu içeriklere erişim bağlantılarını üçüncü taraflarla paylaşmayacağını, içerikleri kopyalayıp çoğaltmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Muhatap, işbu Sözleşme’ye konu içeriklere çok sayıda farklı IP adresinden ulaştığının tespiti halinde Yapımlab tarafından yazılı olarak uyarılacak olup, bu yönde bir uyarının yapılmış olup olmadığından bağımsız olarak Yapımlab’ın münhasır takdirine bağlı olarak Muhatap’ın içeriklere kısmen ya da tamamen erişimi sonlandırılabilecek, bu durumda Muhatap’a herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

8.  İRTİBAT BİLGİLERİ, TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların işbu Sözleşme’de belirtilen adresleri yasal tebligat adresleridir. Taraflar arasında işbu Sözleşme ile bağlantılı her türlü ihbar, ihtar, teyit ve sair bildirimler ile bunlara karşı itirazlar; işbu Sözleşme’nin Taraflar’a ilişkin hükmünde yer alan irtibat bilgileri yoluyla faks, elektronik posta adreslerine teslim teyidi talepli gönderilen e-posta veya noter aracılığı ile yapılır (yürürlükteki mevzuat uyarınca belli usulle yapılması gereken bildirimler istisnadır). Taraflar, adres değişikliklerini diğer Tarafa değişikliği takip eden beş (5) iş günü içerisinde yazılı olarak bildirmediği takdirde, önceki adrese gönderilen tebligatlar hukuken geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

Muhatap veya Kullanıcı ürün ve/veya hizmetlere ilişkin her türlü talep, yorum ve şikayetini Yapımlab’ın işbu Sözleşme’de yer alan e-posta adresi aracılığıyla Yapımlab’a iletebilecektir. Yapımlab bu yolla kendisine ulaşan talep, yorum ve şikayetleri gereğince inceleme ve değerlendirmeye tabi tutarak bunların niteliğine göre en kısa sürede yanıt verecektir.

9. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Yapımlab’a defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, ticari defterlerinin, elektronik posta kayıtlarının mikrofilm ve mikro fişlerinin, bilgisayar çıktılarının, her türlü matbu ve elektronik kayıtlarının ve düzenlenen tutanakların geçerli, bağlayıcı ve kesin delil olacağını ve bu maddenin HMK 193. Maddesi anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.

UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ YARGI YERİ

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabidir ve Sözleşme’de yer almayan hususlarda yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

Taraflar arasında işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, yürürlükteki mevzuat uyarınca Ticaret Bakanlığı tarafından tespit olunan parasal sınırlar bağlamında ilgili mevzuat uyarınca yetkili Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme Muhatap’ın verdiği siparişe ilişkin ödemeyi gereğince gerçekleştirdiği tarihte yürürlüğe girecektir.

Muhatap işbu Sözleşme bağlamında Yapımlab’a ilişkin unvan ve irtibat bilgileri ile Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerine dair açıkça ve gereğince bilgilendirildiğini, bu hususları elektronik ortamda teyit ettiğini ve akabinde işbu Sözleşme’ye konu siparişi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.