KONU BAŞLIKLARI

 

Sinemada Sesin Tarihi

Sinemada “Time Code”, tarihi ve ilimi

Sinema makinesinin keşfinden sonra dünyadaki teknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak kaydedilen görüntüye sesin nasıl dahil edildiği örnekleriyle ve sinema endüstrisine getirdiği artı değerlerle anlatılıyor. Kilometre taşları olan filmlerden kısa örnekler gösteriliyor. İkinci bölümüne ayrı çekimlerde elde edilen ses ve görüntünün eşlenebilmesi için ne türlü teknikler kullanılıyor. En başından bu güne kadar bu eşleştirme (senkronizasyon) teknikleri anlatılıyor.

 

Film Müziğinin Temel Esasları

Film müziğinin olma nedeni, hangi amaçlarla yapıldığı, film müziğinin sınıflandırılması anlatılıyor. Geçmişten bu güne örnekler veriliyor.

 

Hollywood Müzikalinin Tarihi

Sinema hem Avrupa’da, hem de Amerika’da sosyal yaşantının içine aynı zamanda girmiş ama sinemanın gelişimi bir birinden farklı kavramlar çerçevesinde oluşmuştur. Hollywood Müzikalleri bu gelişmede çok ağırlıklı rol oynayan bir alan olduğu için bu konu etraflı bir şekilde ele alınmıştır.

 

Avrupa Sineması ve Sesin Kullanımındaki gelişmeler

Aynı şekilde Avrupa sinemasını etkileyen gelişmeler ele alınacaktır.

 

“Postproduction” ve Ses

Bu bölümde sesin, görüntü ve ses çekimlerinin bitmesinden sonra nasıl bir işleme tabi tutuldukları tarihsel bir çizgi içerisinde anlatılmakta, sonra da “Post-Prodüksiyon” aşamasının ne olduğundan bahsedilmekte, ses üzerinde ne gibi çalışmalar yapıldığı anlatılmaktadır. Esas olarak bu çalışmalar diyaloglar, efektler ve müzik olarak üç ana grupta toplanmaktadır.

 

Sesin Temel İlkeleri, Foley

Sesin fiziksel özellikleri, parametreleri, sinemada ve videoda kullanılmakta olan standart ölçüler. Psiko-akustik ve sesin istenilen özelliklerinin sağlanması içi kullanılan diğer efekt cihazları anlatılmakta, daha sonra da “Foley” kavramı üzerinde örneklerle bir deneysel anlatıma gidilmektedir.

 

“Automated Dialogue Replacement” (ADR), Dublajın Temel İlkeleri

Bu bölümde daha önceden var olan bir diyalog kanalının başka dilde bir diyalog, veya teknik gereksinimlerden ötürü yeniden oluşturulmuş aynı dilde bir diyalogla değiştirlmesi anlatılmaktadır.

 

Yönetmen, Yapımcı ve Müzik Bestecisi arasındaki ilişki

Çok önemli bir yer tutar Yönetmen – Yapımcı – Besteci arasındaki ilişki, bunun kurulması, yazıya döndürülmesi, problemler çıktığı zaman nasıl bir yaklaşım izlenmesi. Bu anlamda gerçek veya kurgusal senaryolar üzerinde çalışmalar yürütülecektir.

 

Telif Haklarının Tarihi ve Telif Hakları Felsefesi

Film Müziği ve Telif Hakları

Birlikte ala alınan iki konu başlığı doğrultusunda Telif Hakkı nedir, felsefik anlamda ne anlama gelir, hakkın aşkalarına geçişinde hangi ilkeler kullanılır.
Türkiye’de ve Yabancı ülkelerde telif hakları nasıl işler? Kimler telif hakkı sahibi olurlar? Ülkemizde telif haklarının geldiği son durum ve de beklentiler konuşulacaktır. Bu konuda belki de hukuksal olarak destek verecek bir konuk da olabilecektir.